Monthly Archives: november 2013

Krajský festival vedy a techniky 2013 – AMAVET 25. 10. 2013

Dňa 25.10.2013 sme sa zúčastnili na Krajskom Festivale vedy a techniky 2013 organizovaným klubom AMAVET na Súkromnom gymnáziu Dneperská v Košiciach. Na uvedenom festivale prezentovali svoje projekty žiaci z Prešovského a Košického kraja. V silnej konkurencii kvalitných projektov uspel projekt … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Imatrikulácia Black & White – 21. 10. 2013

21.10. od rána chodili prváci s čelom pomaľovaným nápisom – I ? 3 a dôležitou podmienkou bolo – prísť v tento deň oblečený čierno-bielo. Tretiaci spolu so ŽŠR im pripravili imatrikuláciu. Popoludní vo vyzdobenej telocvični, po príhovore p. riaditeľky a … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Účelové cvičenie žiakov II. ročníkov – 3. 10. 2013

Účelové cvičenie sa konalo 3. 10. 2013 na Hornom Bankove. Cvičenia sa zúčastnilo 117 žiakov druhého ročníka. Obsahová náplň prebiehala podľa plánu účelového cvičenia. Zmena oproti plánu bola len v dĺžke trvania cvičenia kvôli veľmi nepriaznivému počasiu. Úlohy plánované na … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Kurz ochrany života a zdravia 23. 9. – 25. 9. 2013

Drienica je známe rekreačné stredisko, kde si človek môže oddýchnuť v každom ročnom období. Ako každý rok, tak aj tento škola organizovala povinný Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ), na ktorom sa zúčastnila väčšina žiakov 3.ročníka našej školy. Počas troch … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

LAB akadémia 2013 9. 10. 2013

Dňa 9. októbra 2013 sa konal v spoločenskej miestnosti Študentského internátu, Považská 7, Košice, odborný seminár pod názvom „LAB akadémia KOŠICE 2013“. Hlavným cieľom odborného seminára bolo poskytnúť študentom možnosť prezentovať nadobudnuté vedomosti z odborných predmetov. Seminár bol organizovaný formou … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Objavné a dobrodružné cesty našich druhákov po Kežmarku 25. a 26. september 2013

Menšie mesto ukryté pod týčiacimi sa štítmi Vysokých Tatier. Pomerne nenápadné, tiché, a v tom tichu ukrývajúce krásu mnohých kultúrnych pamiatok a okolitej prírody. Naša škola tejto kráse mesta neodolala, a tak sa študenti druhého ročníka vybrali na literárno- historickú … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Noc výskumníkov – 27.9.2013

Dňa 27.09.2013 sa trieda II. FLB zúčastnila na podujatí Noc výskumníkov 2013 vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež v Košiciach. Centrum je určené na doplnenie klasických vzdelávacích osnov zábavnou a atraktívnou formou, prostredníctvom interaktívnych exponátov. Študenti mali možnosť osobne … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár