Author Archives: szske

Krajský festival vedy a techniky 2013 – AMAVET 25. 10. 2013

Dňa 25.10.2013 sme sa zúčastnili na Krajskom Festivale vedy a techniky 2013 organizovaným klubom AMAVET na Súkromnom gymnáziu Dneperská v Košiciach. Na uvedenom festivale prezentovali svoje projekty žiaci z Prešovského a Košického kraja. V silnej konkurencii kvalitných projektov uspel projekt … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Imatrikulácia Black & White – 21. 10. 2013

21.10. od rána chodili prváci s čelom pomaľovaným nápisom – I ? 3 a dôležitou podmienkou bolo – prísť v tento deň oblečený čierno-bielo. Tretiaci spolu so ŽŠR im pripravili imatrikuláciu. Popoludní vo vyzdobenej telocvični, po príhovore p. riaditeľky a … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Účelové cvičenie žiakov II. ročníkov – 3. 10. 2013

Účelové cvičenie sa konalo 3. 10. 2013 na Hornom Bankove. Cvičenia sa zúčastnilo 117 žiakov druhého ročníka. Obsahová náplň prebiehala podľa plánu účelového cvičenia. Zmena oproti plánu bola len v dĺžke trvania cvičenia kvôli veľmi nepriaznivému počasiu. Úlohy plánované na … Čítať ďalej

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár